Rastimääritekokeilu

Huippuliiga ja OrPon juhlarastit Jukolan maastojen vieressä

Rastimääritteiden uusi merkintätapa kokeilussa


OrPon juhlarasteilla kokeillaan uudenlaista rastimääritteiden merkintätapaa. Sarjoissa H20A, H21A, H50-75 sekä D16, D21A, D35, D45, D50 ja D60 painetaan koodi rastin viereen rastivälin suunnan mukaisesti. Lisäksi rastimäärite on maaston mukainen suurennettu kuva rastipisteestä, eli esimerkiksi jyrkänteen rastimäärite on painettu karttaan jyrkänteen suunnan mukaisesti. (kts. Kuva) Rasti 96 on jyrkänteiden väli; violetti piste osoittaa lipun sijainnin. Rastin 71 määrite on kaakkoisen kiven koillissivu.


Lisäksi sarjoissa H21A1 ja D21A1 on merkattu koodin viereen myös järjestysnumero.

Rastimääritteet on painettu myös kartan reunaan perinteisellä tavalla. Kilpailuryhmä on laatinut kyselyn, johon kaikkien toivotaan vastaavan!


Muissa kuin alussa mainituissa sarjoissa rastimääritteiden painatuksessa on pitäydytty perinteisessä tyylissä.Yhteistyössä