Tavlingsdirektiv

Kilpailuohjeet

TÄVLINGSDIREKTIV

 

FM-stafett (R2) Orivesi 16.9.2012

Tävlingsdirektiv

Organisation

Tävlingskontrollant (TA) Reijo Kuoppala, SSL 044-0505040

Bankontrollant Ilkka  Kivisara, TP 040-5138243

 

Tävlingsledare Riku Kopra 0400-147358

Viceledare och VIP-värd Antti Uotila 0400-739126

Huvudbanläggare Valto Kopra 0500-336088

Resultatservice Tero Kopra 040-5236721

Info och generalsekreterare Arja Pajunen 050-9665608

Info Juha Vartiainen 0400-840585

TC-funktioner Olavi Kinnunen 040-5155123

Start och växling Jukka Koistinen 0400-596757

Mål Matti Hahto 050-5352256

Speaker Jukka Westerlund 0400-332400

Restaurang Tuula Ylinen 0400-741007

Parkering Tapio Lindstedt 050-3286938

Första hjälpen Terhi Uotila 040-7776944

Barnpassning Pia Blomster 045-6327399

 

 

Domareråd

Ordföraren för tävlingens dommareråd Jouni Mähönen, TP 040-8379346

de övriga medlemmarna Heikki Hakala, KortJV och Larissa Erola, HS

Regler

I tävlingen följs SSL:s tävlingsregler, direktiv i punkt 8 för FM-tävlingar samt övriga direktiv angivna av tävlingsarrangören.

Schema

9:00 Tävlingcentrum öppnas

11:00 Första startgrupp

13:35 Växling stängs

13:45 Omstart

15:30 Målet stängs

Tävlingsterräng

Terräng är rätt så lättlöplig i jämfört till normal tavastelandsterräng. och har tämligen små höjdskillnader (max 40 m.)  Det finns ganska få stigar .  Bra resultat nås med orieneterigen, ävenom finns det möjlighet att hålla bra fart. På sistone har man huggit i skogen i närområden, men kalhyggen har man hunnit rita på kartan.

Karta

Tävlingskartan i 6 färger, skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, offset-tryckt 9/2012. Kartans storlek A3. Kartorna är insatta i plastfodralen. Kartan finns att se i start- coh växlingsfållan. Kartorna samlas in vid växling i och i mål ända tills omstarten har utförts och efter omstarten får kartorna hämtas enligt speakerns instruktioner från info.

 

 

 

 

Klasser och banlängder

H35 6,9km

H40 6,3km

H45 5,8km

H50 5,2km

H55 4,5km

H60 3,8km

H65 3,4km

H70 3,2km

H75 3,0km

D35 5,2km

D40 4,5km

D45 3,8km

D50 3,4km

D55 3,2km

D60 2,5km

D65 2,5km

Det finns gaffling på samtliga sträckor. I banlängderna ingår ca. 300 meter snitsling.

Startgrupper

Kl. 11.00: H35, H40, H55, D35, D55

Kl. 11.10: H45, H60, H75, D40, D50, D60

Kl. 11.20: H50, H65, H70, D45, D65

 

 

Förbjudna områden

Man får tillträda till tävlingsområdet endast under tävlingens lopp. Förbjudna områden består av gårdar, odlade åkrar och sådana områden kartan som är speciellt markerad som förbjudet område. Lägga märke till att en längre stängsel för hästar i början av sträckorna under el-linjen är ett förbjudet område. Detta är ritat kartan men inte snitslat i terrängen. Det är möjligt att värma upp startområdet.

Licens

Endast de tävlande som har betalat sin orienteringslicens senast vid anmälingstidpunkt får delta i tävlingen.

Löpordning och Emit förändringar

Den preliminära löpordningen och  Emit-brickans nummer skall meddelas vid anmälning.

Ändringar bör anmälas senast lördagen 15.9. kl. 18.00  i första hand genom  IRMAs webbsida eller möjligen vid OrPos infopunkt som ligger i tävlingscentralen för FM-medellång distans grupp 2 i Kangasala kl  12–16.

Av tungt vägande skäl kan löpordningen ändras i tävlingscentralen på tävlingdagen t o m  kl  9.30 Denna förändring godkännes eller förkastas av tävlingskonrollanten. Man måste betala en avgift på 10 €/lag för varje förändring i löpordningen som meddelas på tävlingsdagen.  Lag som inte anmäler sin löpordning med Emit-nummren får inte starta. Lag som inte löper i den angivana löpordningen eller Emit brickorna diskvalificeras.

Tävlingsnummer

Alla tävlande använder  tävlingsnummer. Tävlingsnummren hämtas i  ett lagkuvert från infon.  Obs ! Egna säkerhetsnål. Lag- och sträcknummren är tryckta i nummerlappen för sträckorna 2 och 3. Det finns ingen sträckkod. Alla tävlingsnummren sammlas tillbaka, kom ihåg att returnera också de nummren som inte har använts.!

Numren sträckvis

Sträcka 1. : Vit botten, svart nummer, inget sträcknummer  

Sträcka 2. : Vit botten, blått nummer, sträcknummer

Sträcka 3.  : Vit botten, rött nummer, sträcknummer

Kontrollera att du tar rätt nummer!

 

Modellkontroll

Vid infopålen finns en modellkontroll där det också finns kontrollstämpel för Emit-brickan.

Stämplingssystem och uthyrning av Emit-brickor

I tävlingen används Emit-stämplingssystem. Samma Emit-bricka kan användas av enbart en tävlande. Emit-brickans nummer skall meddelas vid anmälning. Ändringar skall meddelas senast vid anmälning av löpordning. Du kan testa Emit brickan i förväg  vid modellkontrollen. Vid behov går det att hyra en Emit-bricka i info ( 5 € ). De hyrda korten returneras till info efter tävlingen. För en oreturnerad Emit-bricka skall man betala en ersättning på 70 euro.

Gransningskort för Emit-brickan och kontrollangivelser

Lagmaterialkuvertet innehåller ett granskningskort för Emit-brickan för varje löpare samt nummerlapparna. Man skall skriva på gransgningskortet lagnummer och sträcka. Kontrollangivelserna finns tryckta på kartan och vid kontrollnummer står också kodnummret. Speciallmärke X betyder myrstack.

Start

Starten ligger i tävlingscentrum.

Starten och inträdet till växlingsområdet öppnas kl 10.45. De tävlanden måste gå till starten/växlingen via emitnollställning. Försök undvika rusning och gå till starten i god tid. Startskotte  skjuts med hagelgevär. Tjuvstartande lag diskvalificeras. En snitslad passage leder till K-punkten.

Växling

Efter emitnollställningen får de tävlande inte lämna start/växlingsområde före sitt eget lopp. Sträckan från den sista kontrollen till växlingen är markerat med snitsling. Den tävlande som kommer till växlingen stämplar först, ger sin karta till växlingsfunktionären, tar själv sitt lags nästa karta från kartställningen och ger kartan vidare åt nästa stafettlöpare och själv fortsätter till stämpelgranskning. Det lag soma tagit fel karta diskvaficeras.

Den tävlande vars karta har tagits av en annan löpare får en ny karta av växlingsfunktionären. Tidsförlust som orsakas av detta händelse gottgörs inte.

Mål

En snitlad fil leder från sista kontroll till mål.  Överskridningen av mållinjen avgör lagets slutliga placering. Om slutspurten är jämn avgörs placeringen vid behov av en måldomare. Målet stängs kl 15.30.

De lag som avbrutit

De orienterade som avbrutit skall anmäla sig hos målfunktionären. Också i händelse av en skadad löpare måste målfunktionär informeras.

Omstart

Enligt speakerns instruktioner arrangeras omstart kl 13.45 för de tävlande som inte har hunnit komma till terrängen eller vilkas lag har avbrutit. Budkavlemässig växling stängs 10 minuter före omstarten. Lyssna speakerns anvisningar.

Info

Info ligger i tävlingscentralen.

Omklädning, tvätt, toaletter

Omklädning sker i fältförhållanden.  Det finns ett tillräckligt antal toaletter och dem finns också på växlingsområdet. Var tvättplatsen och toaletter ligger framgår av kartan över tävlingscentralen och utmärkningen till dessa ställen börjar från infopålen.

Lagtält

Det finns ett reserverat område för lagtält. Se kartan över området.

Restaurang

I tävlingscentralen finns en restaurang där man kan köpa kaffe, kaffebröd , sämlor, korv, plättor, läsk.

Barnpassning

Barnpassning ligger i tävlingscentralen och är gratis.

Första hjälpen

Första hjälpen ligger i närheten av målet.

Prisutdelning

Priserna delas ut i två delar efter att vinnande lagen har blivit klara ca. kl 14. Ni skall följa spekerns instruktioner. FM-medaljer delas ut till löparna i de tre bästa lagen. Vinnarlaget får också ett minnespris.

Lycka till  !

 

 

Yhteistyössä


Hotellin hinnasto